Dakrenovatie Engelen

Dakrenovatie schuurdak.
Nieuw dakbeschot, houtwerk en dakgoten. 
Oude dakpannen hergebruikt.